Φάκελος Διάφορα

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΕΚΘΕΜΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ 26.7.21 (213 μεταφορτώσεις) Νέο δημοφιλές Λήψη (pdf, 189 KB)
pdf ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ 29-7-21 (195 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.18 MB)
pdf ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ 8-7-2021 (167 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.17 MB)
έγγραφο ΚΠΟΛΔ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ (17 μεταφορτώσεις) Λήψη (docx, 74 KB)
pdf ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (1/7-31/8) (93 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 2.33 MB)
pdf Πράξη Προέδρου Εφετών για ορισμό δικασίμων α΄ δεκαπενθημέρου Σεπτεμβρίου 2021 (1086 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 330 KB)
pdf Επαναπροσδιορισμός πολιτικών υποθέσεων Εφετείου Κέρκυρας 22/2021 (155 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.97 MB)
pdf ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ 86 2021 (565 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.61 MB)
pdf ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 81 2021 (373 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.86 MB)
pdf ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓΩ COVID 7/2021 (331 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 155 KB)
pdf ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑΣ 82 2021 (187 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1002 KB)
pdf ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΑΞΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 26 5 2021 (182 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 94 KB)
pdf ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΡΑΞΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 25 5 2021 (253 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 90 KB)
pdf ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΑΞΗ 18 2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (325 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 859 KB)
pdf ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 70/2021 (349 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.07 MB)
pdf ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 19/2021 10-5-2021 (786 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 2.71 MB)
pdf ΛΕΔΕ - Δηλώσεις Μελών (323 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 2.45 MB)
pdf ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Πράξη Επαναπροσδιορισμού ματαιωθεισών υποθέσεων 3869/2010 (17-2021) (290 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 281 KB)
pdf ΕΚΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 13ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 (299 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 3.56 MB)
pdf ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-Πράξη Επαναπροσδιορισμού Πολυμελούς 50 2021 (338 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 669 KB)
Κύλιση στην Αρχή