Φάκελος Έντυπα

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Καταχώρισης Εγγραπτέας πράξης (506 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 61 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Αντιγράφου/ων Εγγραπτέας Πράξης/εων (323 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 62 KB)
έγγραφο Περίληψη Καταχώρησης Εγγραπτέας Πράξης (779 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 232 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Αντιγράφου Στοιχείου από το Αρχείο Κτηματογράφησης (261 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 63 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Αντικειμένου Εγγραπτέων Δικαιωμάτων (341 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 63 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Φυσικού/Νομικού Προσώπου (317 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 69 KB)
έγγραφο Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος (684 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 56 KB)
έγγραφο Αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία (366 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 63 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 1 (802 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 61 KB)
έγγραφο Αίτηση για Καταχώριση Εγγραπτέας πράξης με την διαδικασία του άρθρου 6§4 του Ν. 2664/1998 και Οδηγίες Συμπλήρωσης εντύπου (427 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 84 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 2 (510 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 63 KB)
έγγραφο Αίτηση για Καταχώρηση Εγγραπτέας Πράξης και Οδηγίες Συμπλήρωσης εντύπου (860 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 114 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου-Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος (1560 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 64 KB)
Κύλιση στην Αρχή